asdfoiewr的經驗(060318)

www.out-of-body-guide.com

  夢中,同我老婆一齊,用手電,發覺個手電的制好怪,好難按,一怒之下,掉左佢,不久,又起個袋度搵到個手電,醒覺在夢中。

  唔再逗留了,我同老婆講再見,命令清醒……離心力不斷湧過黎,維持左成六七秒之久,跟住黑暗隊道……

  場境綠草如因,疏落既建築,行人道,好田園feel,我見到我老婆響隔離,直覺上佢係假既,我冇理佢,心中繼續命令清醒,周圍景物非常立體,我開始低飛,唔係咁飛得高,一路上,有些人望著我,我向海邊飛行,沿岸建築物頗多,我既飛行毛病又來了,只可直飛,轉彎是可以,但角度只係好細,同埋唔可以停。

  不久,我發現好多船,像貨櫃船,好大隻,一隻一隻咁排得好整齊響岸邊,顏色不一……遠處有一隻結構不同的船,我想飛過去睇下,不過又轉唔到彎,我有點困難的停低企在水面,行過去,去到發現原來係一隻超大既類似以前中環佐敦既上層載客下層載車的船,只得一層,全層空空如也乜都冇,我響船的一端登上,地下木板,好大,有一個人從船既另一端飛入,企起我對面,好遠兼反光,睇唔清楚佢,我正想行過去……慘!回體。