asdfoiewr的經驗(060305)

www.out-of-body-guide.com

 尋晚四時,起身去廁所,之後觀察入睡,但入睡後冇清明夢。不久,又醒,係時間出體了,我向身後稍為一退,然後好似平時起身咁爬出來,越過老婆,落床。即有影像,好暗,我用手除眼鏡後,眼鏡仍在,用手篤窗,可以穿過,證實出體中,望望仔女,很模糊,我向窗撞出,飛行中。

 我降落,同現實不符,我向前行,有些建築物,有一些人。不久,我進了一間類似餐廳的東東,見到我老豆。

 我:「夷!乜你識出體咩(佢冇乜反應,唔知佢係夢體定係可能定未來老豆)

 老豆:「係呀。」

 我:「你係乜版本呀,我係2006年黎既,你既肉身果度咩年份呀?」

 老豆:「2008年。」

 我:你而家清唔清醒呀,……(一輪心語,我都唔記得左)

 跟住我同佢一齊遊覽左附近既街道……

 睇黎今次能量充足,完全冇想回體既跡象,我合埋眼,話要去金字塔……眼前一黑(好在冇回體),場景又再出現,冇變(衰左),再試……

 不久,有四個人出現,我feel到今次又要打交,我命令自己清醒,幻像消失,但係所有野都好硬淨。

 唉,點解次次充滿能量時都有人同我打既呢,我冇飛走,佢地車輪戰同我打,大家都冇放能量球,只打拳腳交,終於,佢地都唔夠我打,飛走左。之後又試瞬移幾個地方,始終都係失敗。