asdfoiewr的經驗(060114)

www.out-of-body-guide.com

  尋晚4點起來,去過廁所,番訓前暗示夢中清醒,之後入睡。不久,醒覺,我立刻命令意識提升,一陣離心力,維持幾秒,又回到床上。

  我用陰力好似平時起身咁起來,唔張開眼,用手摸下o的手手腳腳,feel到係出體狀態,今次等左好耐先有野睇。等咁耐,出黎既影像果然已經唔響房中,身處一間藍色既房,我開門,又係走廊,又有門,開極都係房(以前都試過)。

  見到一條樣梯,我行上去,房門貼著張紙,可惜又係睇唔到(亂碼),今次發現有窄窗,我穿出去,飛行中,今次又係咁,一向前飛,個靈就不停向上,又要轉free fall,我飛下跌下咁,下面景色好靚,係夜景,我降落到一處平地,有人響度野火會,有打鼓,我都玩埋一份,好開心……