asdfoiewr的經驗(051212)

www.out-of-body-guide.com

  尋晚,四點起來,去廁所,跟住又係聽inner journey320K,聽到22分(成隻29分),頂唔順,轉側睡訓,之後清明夢(又係聽完後黎料),平時命令清醒都會變成回到床上再直接出體的,今次我刻意望住四週環境,企起度,因為我知一訓低就又要經歷一次直接出體,我望住場境,離心力係咁黎,暈暈地,我眼都唔眨,一路睇住,離心力慢慢消失,我全程觀察意識提昇既過程,場境無變,我o的手腳實在感返左黎,有返晒清醒時記憶。

  受chan姐既植物手理論影響,我又刻意睇返自己隻手,同以往唔同,我睇手掌,五隻手指,肥肥的,一截截的似肥薑,閃閃發光好似有o的銀粉撒左上去咁,突然各手指部住有o的好似薑上面果o的芽生出來咁,好短既,o的芽約十幾廿粒,不時轉變位置,唔知點解同平時睇開既老樹根型好唔同。

  到左一處地鐵場境,我想穿上地面,失敗,於是搭電梯上左地面……